O nás

Naše motto: Žijeme zdravě, vyrovnaně, přemýšlíme, vyrážíme do světa, vážíme si přírody, chráníme ji, nepřestáváme žasnout, ptát se. Malujeme, kreslíme, zpíváme, tančíme, hrajeme si, pracujeme, pomáháme ostatním – nikdy nejsme sami. Nezapomeneme na obrázkové knížky a první slova, která jsme se naučili v mateřské škole.

Trojtřídní Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí je umístěna v budově Základní školy na ulici 4. května č. 336.

Zřizovatelem školy je obec Želechovice nad Dřevnicí, ulice 4. května č.68. Od 1.1. 2003 je mateřská škola právním subjektem, příspěvkovou organizací.

Celkem mateřskou školu navštěvuje od 1. 9. 2018 81 dětí zpravidla ve věku od tří do sedmi let. Všechny děti mají možnost využívat nově vybavené třídy a herny ke hře, učení i odpočinku. Třídy jsou prostorné, vybavené novým nábytkem, který splňuje současné normy. Také tělovýchovné náčiní, které děti využívají a zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobeny věku a počtu dětí. Na pobyt venku děti využívají přilehlé zahrady. Tělovýchovné zařízení podléhá kontrole, je zdravotně nezávadné a bezpečné.

Strava se dětem do mateřské školy dováží výtahem ze Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, jídlo je vydáváno ve výdejně mateřské školy.

Od roku 2003 pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, který dle potřeby doplňujeme a zkvalitňujeme. Název programu je BAREVNÝ ROK. Naší snahou je podporovat rodinnou výchovu a poskytnout dítěti příležitosti k aktivnímu učení v příjemném a bezpečném prostředí. Chceme, aby pobyt v mateřské škole nebyl pouhým „tréninkem“ na školu, ale důležitou fází právě prožívaného života dítěte. Pro učitelky je dnes prioritou zaměřit se na rozvoj tvořivosti, svobody a vlastních schopností dítěte. Proto nabízíme dětem dostatek prostoru k nejrůznějším činnostem a společně s rodiči se snažíme vychovat sebevědomé děti, které v životě dovedou být ohleduplné a citlivé.

Náš školní vzdělávací program je rodičům veřejně přístupný ve třídách Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí, ul. 4. května č.336.

Mgr. Hana Slováčková, řed. školy a kolektiv spolupracovníků