Logopedie v naší MŠ

Logopedie v naší MŠ probíhá formou logopedické prevence, tj. logopedické chvilky s dětmi.

 

 

Rozvoj slovní zásoby

Nesmysly - co je na obrázku namalované špatně a proč?

Předložky - Kde je zvířátko? (říkej např. : ptáček je MEZI kostkami, myška je POD skříní )

predlozky-logopedicke-obrazkove-karty  zrak 

Rozvoj motoriky mluvních orgánů

Houpačka
Ústa jsou široce otevřená. Špička vypláznutého jazyka se střídavě ohýbá nahoru a dolů.
Kočička
Ústa jsou mírně pootevřená. Jazyk olizuje horní a dolní ret z koutku do koutku. Pohyb je pomalý a plynulý.
Ping – pong
Rty jsou v kontaktu, zubní oblouky jsou mírně od sebe. Špička jazyka vytlačuje zevnitř střídavě levou a pravou tvář.
Opička
Rty jsou v kontaktu. Jazyk tlačí zevnitř v předsíni dutiny ústní přes dolní zuby pod dolní ret a poté přes horní zuby pod horní ret.
Čertík
Ústa jsou lehce pootevřená. Mírně vypláznutý jazyk drnká o horní ret (blll, blll).
Kartáček na zuby
Ústa jsou otevřená, rty roztažené do úsměvu. Jazyk přejíždí po ploše horních a dolních zubů. Pohyb
je pomalý a plynulý
Kladívko
Ústa jsou otevřená. špička jazyka ťuká na horní alveolu za horními řezáky ve spojení s hláskami ttt – ddd.
Kravička
Rty jsou lehce sevřeny. Dolní čelist provádí krouživé pohyby, napodobuje žvýkání. Pohyb je pomalý a plynulý, ne trhaný.
Ještěrka
Otevřete ústa a vyplazeným jazykem se rychle pohybujte dopředu a zpět do úst.
Sekačka
Otevřete ústa a vyplazeným jazykem se rychle pohybujte napravo a nalevo.
Podkova
Mlaskejte jazykem na patře jak koníček podkovami.
Věž
Opřete hrot jazyka za zadní řezáky a držte jako postavenou věž.

pr03-1

 
 

S písničkou ke správné výslovnosti anebo Upovídané noty

V rámci projektu S písničkou ke správné výslovnosti aneb Upovídané noty jsme se v letošním školním roce zaměřili na rozvoj logopedické prevence v souvislosti s využitím prvků muziterapie.
Do tříd byly zakoupeny pomůcky pro zkvalitnění logopedické péče (např. obrázky pro rozvoj slovní zásoby a gramatické roviny řeči, odborné publikace, pomůcky pro rozvoj motoriky mluvních orgánuů), ale také pomůcky pro využívání prvků muzikoterapie - bubínky, zvučná dřívka, chrastící vajíčka, hudební válce atd.

Dále jsme se více zaměřili na různé muzikoterapeutické výukové programy v MŠ, aby měly děti možnost seznámit se s různými nástroji a vyzkoušet si samy hru na ně.  Do MŠ jsme pozvali paní Sadlíkovou z Brna, která má spoustu zajímavých netradičních nástrojů. Tyto nástroje dětem představila v Africké pohádce o zvířátkách. Na podzim jsme si pozvali do MŠ "Drumbeny" s podzimním výukovým muzikoterapeutickým programem. Děti měly možnost vyzkoučet si hru na drumbeny v pohádce o podzmním papírovém dráčkovi.

Drumbeny 13

V prosinci za dětmi do MŠ přila Vánoční pohádka neje pro zvířátka, kde se děti seznámily s hrou na harfu a housle. Naučily a zazpívaly si vánoční písničky a koledy a samy měly možnost zkusit si hru na harfu.

harfa 20  muzikoterapie 6  muzikoterapie 24 

V neposlední řadě jsme chtěli i rodiče seznámit s naší prací. V rámci vánoční besídky jsme s dětmi připravili ukázku, jak v MŠ využívíme zakoupené nástroje, jak se děti učí rytmizovat, umí doprovodit básničky a písničky na bubínky, ozvučná dřívka a jak je práce s nástroji velmi baví a motivuje k řečovému projevu.

besidka 7  besidka 67  besidka 68 

Pokyny ke cvičení

Milí rodiče,

aby byla logopedická péče Vašeho dítěte co nejefektivnější a podařilo se nám rychle dosáhnout našeho společného cíle, je velmi nutná Vaše spolupráce. Pouze samotná logopedická péčše pod vedením logopeda k odstranění nesprávné výslovnosti hlásek nestačí. Nejdůležitější je VAŠE PRAVIDELNÉ DOMÁCÍ TRÉNOVÁNÍ. Čím intenzivnější a pravidelnější bude trénink v domácím prostředí, tím rychleji bude výslovnost Vašeho dítěte upravena. Práce rodiny, logopeda, případně dalších odborníků je dlouhodobá a vyžaduje velkou trpělivost.
V případě dotazů mě kontaktujte v MŠ.