Dokumenty

Desatero pro rodiče pdf.

ŠKOLNÍ ŘÁD:  naleznete ZDE

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o úplatě za vzdělávání pdf

Střednědobý výhled pdf

 

Projekty: 

plakt ministertvo

 

MŠ Želechovice nad Dřevnicí je zapojena do unikátního projektu "Zelená škola" - více po kliknutí na certifikát níže.

zelena skolaM

 

Logopedický projekt - „S písničkou ke správné výslovnosti aneb Upovídané noty“

Na konci roku 2014 se na nás usmálo štěstí a podařilo se nám již podruhé získat dotace z MŠMT ve vyhlášeném  rozvojovém programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015“. Náš projekt tentokrát nesl název „S písničkou ke správné výslovnosti aneb Upovídané noty“. V rámci zkvalitnění logopedické prevence se chceme v rámci tohoto projektu zaměřit na využití prvků muzikoterapie. Souvislost hudby a řeči je založena na společných základech, jako jsou rytmus, tempo, melodie. Rytmus, tempo a melodie mají důležité postavení v celkovém rozvoji motorických schopností jedince i v jeho řečovém vývoji. Hudební působení pomáhá upevňovat i výslovnostní návyky. Mnoho dětí uvolněněji a snadněji vyslovuje při sborovém zpěvu anebo při kolektivním přednesu básní a říkadel než při běžném vyjadřování. 
Jako hlavní cíle projektu v roce 2015 jsme si stanovili dovybavit třídy pomůckami pro logopedickou prevenci a vybavit třídy pomůckami pro muzikoterapii, dále dovybavit logopedickou pracovnu moderními pomůckami a soubory obrázků k nácviku správné výslovnosti jednotlivých hlásek. Chtěli bychom zakoupit počítač s výukovým programem a dovybavit pedagogickou knihovnu o nejnovější odborné publikace týkající se logopedie, speciální pedagogiky a v
zdělávání předškolních dětí. Jeden z dílčích cílů je také aktivně zapojit rodiče, protože bez jejich spolupráce se nám nedaří dosahovat tak kvalitních výsledků. 
Jako trojtřídní mateřská škola jsme měli nárok žádat o dotaci 40 000, kterou jsme také v plné výši dostali. Celkový předpokládaný rozpočet projektu je 56 000Kč.